[openstandaarden] Site

Marc Leeman marc.leeman at advalvas.be
Wed Apr 3 11:43:20 CEST 2002


Misschien een idee, maar zouden we de site niet html laten valideren,
kwestie om het goede voorbeeld ge tonen ;)

Ik ben zelf al begonnen om mijne site een beetje te update in de spirit
van deze groep (gewoon geen tijd om alles deftig en proper te doen,
resulteerde dus een een rommelig geheel).

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #249:

Unfortunately we have run out of bits/bytes/whatever. Don't worry, the next supply will be coming next week.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux mykene 2.4.17 #1 Tue Jan 29 09:10:34 CET 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020403/6d5fc21f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list