[openstandaarden] Vereniging Open Standaarden: ff voorstellen

Marc Leeman marc.leeman at advalvas.be
Wed Apr 3 14:31:44 CEST 2002


Ik ben Marc Leeman, geboren en getogen in het Diksmuidse, maar al 10
actief in en om Leuven, en probeer iedereen een daar westvlaams te laten
spreken. {\em Lid} van lugwv en {\sc l2u} (wegens zelden nog in W-Vl, ben
ik nog nooit bij de eerste geweest :( ).
Ik heb handels ingenieur in de beleidsinformatica en master in artificial
intelligence gestudeerd en ben nu bezig (proberen) aan het doctoreren op
ACCA^H^H^H^H Electrotechniek op (embedded) software optimisatie, allemaal 
aan de K.U.Leuven.
In dit laatste ben ik (ook) actief in het zieltjes winnen van Wintendo
naar Linux (juust weer een gedaan), en ben daar redelijk successvol in
:), secretaresses e.d. ambeteren met M$ formaten terug te zenden met een
preek, mede linux administratie in de groep, ...
Heb recentelijk ook een voormalige prof gecontacteerd i.v.m. software,
onderwijs en bestaande *cough* herman *cough* initiatieven aan de
KULeuven.
In de tijd die nog overschiet, probeer ik aan ktranscode te werken en
aan een port van de yepp software naar Linux (vooral voor dit eerste is
nog volk gezocht).

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #109:

The electricity substation in the car park blew up.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux mykene 2.4.17 #1 Tue Jan 29 09:10:34 CET 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020403/c822f943/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list