[openstandaarden] Fw: vrt - digitale televisie

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Wed Apr 3 14:49:17 CEST 2002


> To: redactie at decursor.be

Bof, aan de bron alleen al kan je al de kwaliteit van het artikel
vaststellen.
De laatste keer dat ik daar iets van gelezen heb, was toen ze een Deiban
installeerden en zaten te klagen over allerlei zaken, maar waar het
eigenlijhk op neer kwam dat het slecht was, omdat het geen XP was. Een
artikel dat redelijk gelijkaardig was aan die in Imediair van een paar
maand geleden.

Maar als er aan awareness gemwerkt moet worden, dan moeten dergelije
zaken ook recht gezet worden.
Is die "decursor" redelijk populair?

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #135:

You put the disk in upside down.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020403/36019340/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list