[openstandaarden] -> [VOS] (argumentatie)

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Thu Apr 4 17:10:48 CEST 2002


> (En ik gebruik momenteel Eudora op Win98SE als 't iemand interesseert...)

/me sits back and pinches his arm. Is this possible, a windows user,
interested in open standards? All hope may not be lost!

btw, heb hier nog een mailke die ik juust gezonden heb aan de
secretaresse:

Misschien een idee om een FAQ op te stellen, dan moeten we niet iedere
keer antwoorden en voortgaan op de inspiratie van het moment (en vaak
dus ook het humeur) :)

---

> hoe communiceren jullie dan met de buitenwereld ? Daar leest iedereen
> zoiets.
> OK dan.

Door de mensen erop attent te maken dat de Office formaten geen open
formaten zijn, en door het gebruik, je mensen verplicht over te
schakelen of gebruik te maken van Windows en MS Office.

Bovendien is "iedereen" redelijk veel gezegd, aangezien er een actieve
campagne is, zelfs vanuit de overheid, om open formaten te gebruiken.
Alleen jammer dat de mensen aan de universiteit vaak het niet nodig
vinden dit zelf te doen.

Een veel gebruikt alternatief is bvb pdf.

Bedankt!

---
-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #428:

Firmware update in the coffee machine
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020404/8defaa5e/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list