[openstandaarden] -> [VOS]

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Thu Apr 4 22:59:43 CEST 2002


On Wed, Apr 03, 2002 at 11:57:49PM +0200, -= COBNET =- wrote:
> Volgend voorstel: het feit dat ieder onderwerp begint met een passende naam 
> vind ik best wel handig (snelle herkenning, filter,...) ware het niet dat 
> [openstandaarden]17 tekens telt :(
> 
> Zou het daarom niet beter zijn om ieder onderwerp met [VOS] te laten 
> beginnen, waarbij VOS = Vereniging vr Open Standaarden?
> 
> BTW de 'VOS'-naam ben ik toevallig tegengekomen bij gans de discussie over 
> de VRT-website als voorstel vr een naam vr gans deze groep. 'k Kan wel nt 
> meer herinneren wie het voorstel gedaan heeft...

/me ;-)

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020404/c1504d63/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list