[openstandaarden] zal dan ook maar beginnen...

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Thu Apr 4 23:14:51 CEST 2002


Hm.

Ik had mezelf voorgenomen om eerst wat in lurking mode te zitten, en
te zien wat er van kwam. Is niet veel van in huis gekomen, ik kan ook
nooit mijn mond houden ;-)

Vandaar.

Ik ben Wouter Verhelst, geboren 6/5/1978, en sinds september
laatstleden gegradueerde Toegepaste Informatica. Een studie die ik
gevolgd heb omdat ze de meest voor de hand liggende keuze was, gezien
het feit dat ik zowiezo 'nogal' veel met computers bezig was...

Ik heb voor de eerste keer over Linux gelezen in een tijdschrift zo
rond 1995, maar omdat ik toen nog niet voldoende ruimte op m'n harde
schijf had (een schijfje van 502MB) kon ik het niet installeren. Toen
ik een paar jaar later (1997) een nieuwe harddisk kocht, hield ik
direct een kwart van die schijf over om Linux te installeren, zonder
het ooit gezien te hebben (al heeft dat niet te lang geduurd ;-)

De volgende drie jaar heb ik steeds meer en meer onder RedHat Linux
gedaan, terwijl ik minder en minder onder Windows deed. Omdat ik
uiteindelijk toch niet helemaal tevreden was van RedHat Linux heb ik
in Augustus 2000 voor het eerst Debian GNU/Linux geïnstalleerd, en was
ik daar zo tevreden van dat ik sinds Februari 2001 Debian Developer
ben, waar ik naast het beheer van een aantal packages mezelf ook
bezighoud met de m68k-port van Debian.

Dat laatste heeft me helemaal doordrongen van het belang van open
standaarden. Zij het dat er voor Linux/i386 soms nog proprietary
software van gewoonlijk dan nog middelmatige kwaliteit beschikbaar is
waarmee je bestanden in één of ander gesloten formaat kunt lezen (denk
bv. aan RealPlayer en consoorten), voor m68k moet je daar helemaal
niet aan denken (geen enkele fabrikant is geïnteresseerd in een
platform dat nauwelijks nog gebruikt wordt).

In het dagdagelijkse leven ben ik aan het werk bij een registrar
(www.domainnames.be, om geen reclame te maken) waar ik werk met Linux
en OpenBSD.

Maar de meeste mensen hier zullen me kennen als actieve lezer en
poster in be.comp.os.linux...

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020404/bb850fda/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list