Latex (Was Re: [openstandaarden] -> [VOS])

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Fri Apr 5 10:07:58 CEST 2002


> > Ik heb iets dergelijks staanop:
> > http://www.esat.kuleuven.ac.be/~mleeman/simple/publ.html
> Prachtig! Is dit pdfscreen, of iets anders? Kan je de sources eens
> posten (config file, bijvoorbeeld). We kunnen eens proberen een `KUL
> standaard' op te stellen, om op de Ludit Latex site te plaatsen...

Dit is ifmslide. Ik heb die gedownload en een paar (zeer kleine)
wijzigingen aan gemaakt (ge moet niet veel brielen met iets wat al goed
is). Ik heb een presentatie waar ik aan werk voor volgende week online
gezet (er kunnen dus nog typfouten e.d. in zitten, daar niet te veel
naar kijken). Alle benodigde files zouden in die archive moeten zitten
(zelfde URL).
Die kerel heeft ook een goede style gemaakt voor naamkaartjes e.d. Moest
ge geinteresseert zijn, ik heb de KULeuven style al geport :) Onze
nu-tijdelijke-baas (die ge wel kent) had die vroeger eens in Word gemaakt 
voor onze greop (is nogal een M$ liefhebber), en het was dus een erezaak 
om te tonen dat dat in LaTeX properder kon, ...

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #277:

Your Flux Capacitor has gone bad.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020405/c69096bd/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list