[openstandaarden] -> [VOS]

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Fri Apr 5 10:22:19 CEST 2002


> Wat gebeurt er als je browser geen CSS kent? Juist, dan zie je nog steeds wat
> er staat, maar alleen iets minder fancy. De indeling in hoofdstukken en
> paragrafen en zo blijft.

Euhm, niet helemaal.
Bij redelijk simpele CSS (die die op w3c te vinden is), kunt ge al
problemen krijgen in browsers als IE en Netscape 4.x (in hogere versies
is het gefixed). Konqueror, Mozilla etc hebben geen problemen daarmee.

Concreet:
een floating menuutje aan de rechterkant van je pagina:
IE zet het bovenaan (valt nog mee)
NS 4.x verneukt het helemaal: er missen links.

Het gaat wel op te lossen zijn, maar ik had in de tijd geen persentie om
daarop te zitten zoeken, ze moesten maar een deftige browser
gebruiken. >:)
Ik ben nu mijn pags aan het omzetten naar een formaat dat onder alles te
lezen is, ik heb toch geen tijd meer om te experimenteren met allerlei
dingen... :)

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #234:

Someone is broadcasting pigmy packets and the router dosn't know how to deal with them.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020405/cbd22a0e/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list