Latex (Was Re: [openstandaarden] -> [VOS])

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Fri Apr 5 11:05:23 CEST 2002


> Zou je mij de LaTeX  source van zo een presentatie eens kunnen doorsturen?
Euhm, ik heb die juist op dezelfde URI gezet als de presentaties, is
waarschijnlijk gemakkelijker dan die dingen constant over en weer te
zenden, tenzij je dat natuurlijk niet kan downen :)

wget http://lesbos.esat.kuleuven.ac.be/~mleeman/downloads/kuleuven_template.tar.bz2


-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #367:

Webmasters kidnapped by evil cult.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020405/93826016/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list