[openstandaarden] -> [VOS]

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Fri Apr 5 15:24:07 CEST 2002


On Fri, 5 Apr 2002, Kris Luyten wrote:

[...]
> Een eerste is door gebruik te maken van het toenemend gebruik van XML om 
> bestanden op te slaan. Indien men hierbij de DTD of XMLSchema open stelt, dan 
> kan men met XSLT documenten transformaties voorzien. 
[...]
> Een andere, en betere mogelijkheid is een "abstrahering" van het document te 
> voorzien. Met abstrahering bedoel ik in de zin dat \LaTeX en DocBook dat 
> doen: 

Beide zijn toch twee keer hetzelfde? Docbook is toch niet meer dan een
schema in XML?

> Het is spijtig dat OpenOffice geen mogelijkheid heeft om DocBook
> documenten in te lezen en te schrijven, en de nodige transformaties
> voorziet om naar verschillende documenten of andere _open_
> bestandsformaten te transformeren. 

Akkoord, maar open office is open: `men' kan dat er ten allen tijde in
krijgen!

> Anderzijds vind ik de DocBook DTD 
> ook niet geschikt om _alle_ soorten tekst mee te maken: Norman Walsh zegt het 
> trouwens zelf: vooral voor informatica georienteerde teksten. Een 
> mogelijkheid zou dan zijn om een algemenere DocBook DTD eruit te puren (zoals
> er reeds bestaat geloof ik) of specifieke DTD voor een soort onderwerp te 
> maken.

Het eerste deed SGML al 15 jaar geleden :-)

Herman

-- 
K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc>  +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list