[openstandaarden] Waarom open standaarden - draft tekst voor webpagina - nu met attachment ;-)

Philip Paeps philip at paeps.cx
Sat Apr 6 12:33:18 CEST 2002


On 2002-04-06 11:44:04, Wim Stubbe <alien at alienservices.dyndns.org> wrote:
> Ik was vanmorgen vroeg wakker, en heb om de tijd wat te verdrijven maar eens
> een paar ideeën in bytes omgezet.

Al een zeer goede tekst.  Ik zie 'Open Standaarden' wel altijd graag met
hoofdletters, ik weet niet of ik daarin alleen ben?  Ik heb ook een itempje
bijgezet onder je lijst in verband met het gebruik van 'text' browsers (lynx
en co).

> Nu ben ik benieuwd, of iedereen zich wat in deze tekst kan vinden. Graag
> reactie als er ergens fouten of onvolledigheden zijn.

Ik heb even de HTML opgekuist zodat die de standaard respecteert :-)))  Je had
geen doctype gespecifiëerd, dus ik heb er maar XHTML strict van gemaakt, daar
ben ikzelf het meest in thuis.

> Ook als je iets toe te voegen hebt, geen probleem.

Patch in attachment.

 - Philip [w3c-fan]

-- 
Philip Paeps
Systems Programmer
philip at paeps.cx
http://www.vitaya.tv

GSM: +32 486 114 720 
-------------- next part --------------
--- waarom.html	Sat Apr  6 12:09:49 2002
+++ waarom-php.html	Sat Apr  6 12:28:14 2002
@@ -1,48 +1,93 @@
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+	"http://www.w3.org/TR/xhtml1-strict.dtd">
+
+<html xml:lang="nl" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+			
 <head>
-<title>Het belang van open standaarden en toegankelijkheid</title>
+	<title>Het Belang van Open Standaarden en Toegankelijkheid</title>
+	<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"/>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-15"/>
+	<meta http-equiv="Content-Language" content="nl"/>
+
+	<style type="text/css">
+		h1 { text-align: center; }
+	</style>
 </head>
-<body>
-<br>
-<br>
-<br>
-<h1 align='center'> Het belang van open standaarden en toegankelijkheid</h1>
-<br>
-<br>
-Wij geloven in vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie. Het internet is een uitstekend hulpmiddel
-om deze doelstellingen te bewerkstelligen. Om te waarborgen dat informatie ook werkelijk door iedereen bereikt kan worden
-moeten echter een paar eenvoudige regels gerespecteerd worden.
-
-<ul>
-<li>De formaten die gebruikt worden om de informatie weer te geven moeten op elke moderne browser en besturingssysteem
-beschikbaar zijn. Deze doelstelling kan enkel bereikt worden als men maximaal gebruik maakt van open standaarden.</li>
-
-<li>Wanneer de meest moderne formaten niet beschikbaar zijn voor een bezoeker moet een alternatief aangeboden worden,
-zodat de informatie toch door iedereen gelezen kan worden. Denk maar aan blinden, zij hebben geen boodschap aan visuele
-hoogstaande formaten. Maar soms kan heel eenvoudig hiervoor een alternatief aangeboden worden. Een voorbeeld is het gebruiken van de alternatieve tekst-tag
-bij foto's.</li>
 
-<li>Iemand nog ideeën?</li>
+<body>
+		
+	<h1>Het Belang van Open Standaarden en Toegankelijkheid</h1>
+	
+	<p>
+		Wij geloven in vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie. Het
+		internet is een uitstekend hulpmiddel om deze doelstellingen te
+		bewerkstelligen. Om te waarborgen dat informatie ook werkelijk door
+		iedereen bereikt kan worden moeten echter een paar eenvoudige regels
+		gerespecteerd worden.
+	</p>
+	
+	<ul>
+		<li>
+			De formaten die gebruikt worden om de informatie weer te geven
+			moeten op elke moderne browser en op elk besturingssysteem te
+			raadplegen zijn. Deze doelstelling kan enkel bereikt worden als
+			men maximaal gebruik maakt van Open Standaarden.
+		</li>
+
+		<li>
+			Wanneer de meest moderne formaten niet beschikbaar zijn voor een
+			bezoeker moet een alternatief aangeboden worden, zodat de
+			informatie toch door iedereen gelezen kan worden. Denk maar aan
+			blinden, zij hebben geen boodschap aan visuele hoogstaande
+			formaten. Maar soms kan heel eenvoudig hiervoor een alternatief
+			aangeboden worden. Een voorbeeld is het gebruiken van de
+			alternatieve tekst-tag bij foto's.
+		</li>
+
+		<li>
+			De navigatie van een website moet eenvoudig blijven zodat deze
+			zelfs met een 'text' browser te volgen is.  De informatie op een
+			pagina moet eveneens te lezen zijn met een 'text' browser.
+		</li>
 </ul>
 
-<h3>Open standaarden en webpagina's voor bedrijven</h3>
-Bedrijven hebben een website om hun klanten op een eenvoudige manier te informeren over hun produkten. Soms kunnen ook
-aankopen via het web uitgevoerd worden. Het is in hun eigen belang een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Met
-deze gedachte rekening houdend, is het niet alleen in het voordeel van de klant, maar in het belang van de bedrijven zelf,
-om voor hun webpagina's open standaarden te gebruiken en er bovenal voor te zorgen dat ze toegankelijk zijn voor een zo groot
-mogelijk publiek.
-
-<h3>Open standaarden en e-government</h3>
-Onze regering wil werk maken van e-government. Op die manier willen ze de administratie vereenvoudigen, en er voor zorgen dat
-<b>iedereen</b> op een eenvoudige manier informatie kan opzoeken en zijn administratie met het web als hulpmiddel kan
-beheren. Als de overheid echt <b>iedereen</b> wil bereiken, dan kan zij niet om het gebruik van open standaarden heen.
-
-<h3>Open standaarden en onderwijs</h3>
-Het onderwijs is een ideaal hulpmiddel om het gebruik van open standaarden aan te moedigen. Zij leiden immers de toekomstige
-informatici op. Het is dan ook logisch dat deze mensen van de start af bewust worden van het belang van open
-standaarden en toegankelijke websites. Daarom is het belangrijk dat onze studenten van nu, die later in de ICT sector zullen
-werken, reeds van het begin vertrouwd raken met het gebruik van open standaarden en dat zij bij het ontwerpen van websites
-nu reeds aanleren hoe hun webpagina's ontworpen kunnen worden, opdat een zo groot mogelijk publiek ook van hun
-werk kan gebruik maken.
+	<h3>Open Standaarden en Webpagina's voor Bedrijven</h3>
+
+	<p>
+		Bedrijven hebben een website om hun klanten op een eenvoudige manier te
+		informeren over hun produkten. Soms kunnen ook aankopen via het web
+		uitgevoerd worden. Het is in hun eigen belang een zo groot mogelijk
+		publiek te bereiken. Met deze gedachte rekening houdend, is het niet
+		alleen in het voordeel van de klant, maar ook in het belang van de
+		bedrijven zelf, om op hun webpagina's Open Standaarden te respecteren en
+		er bovenal voor te zorgen dat ze toegankelijk zijn voor een zo breed
+		mogelijk publiek.
+	</p>
+
+	<h3>Open Standaarden en E-Government</h3>
+	
+
+	<p>
+		Onze regering wil werk maken van e-government. Op die manier willen ze de
+		administratie vereenvoudigen, en er voor zorgen dat <b>iedereen</b> op een
+		eenvoudige manier informatie kan opzoeken en zijn administratie met het
+		web als hulpmiddel kan beheren. Als de overheid echt <b>iedereen</b> wil
+		bereiken, dan kan zij niet om het gebruik van Open Standaarden heen.
+	</p>
+
+	<h3>Open standaarden en onderwijs</h3>
+	
+	<p>
+		Het onderwijs is een ideaal hulpmiddel om het gebruik van open standaarden
+		aan te moedigen. Zij leiden immers de toekomstige informatici op. Het is
+		dan ook logisch dat deze mensen van de start af bewust worden van het
+		belang van Open Standaarden en toegankelijke websites. Daarom is het
+		belangrijk dat de studenten van nu, die later in de ICT sector zullen
+		werken, reeds van het begin vertrouwd raken met het gebruik van Open
+		Standaarden en dat zij bij het ontwerpen van websites nu reeds aanleren
+		hoe hun webpagina's ontworpen moeten worden, opdat een zo groot mogelijk
+		publiek ook van hun werk kan gebruik maken.
+	</p>
+	
 </body>
-</html>
+</html>


More information about the Openstandaarden mailing list