[openstandaarden] Waarom open standaarden - draft tekst voor webpagina - nu met attachment ;-)

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Mon Apr 8 15:20:16 CEST 2002


On Sat, 6 Apr 2002, Wim Stubbe wrote:

[...]
> Nu ben ik benieuwd, of iedereen zich wat in deze tekst kan vinden. Graag
> reactie als er ergens fouten of onvolledigheden zijn.
> 
> Ook als je iets toe te voegen hebt, geen probleem.
> 
- Ik vind de inleiding wat te sterk: ``Wij geloven in vrijheid van
 meningsuiting en het recht op informatie. Het internet is een
 uitstekend hulpmiddel om deze doelstellingen te bewerkstelligen. Om te
 waarborgen dat informatie ook werkelijk door iedereen bereikt kan
 worden moeten echter een paar eenvoudige regels gerespecteerd
 worden.''
 
 Ik zou dit afzwakken tot ``Om te waarborgen dat elektronische
 informatie door iedereen gelezen en gebruikt kan worden moeten een
 paar eenvoudige regels gerespecteerd worden.''

- ``* De formaten die gebruikt worden om de informatie weer te geven
 moeten op elke moderne browser en besturingssysteem beschikbaar
 zijn.'' 

 Een formaat is niet `beschikbaar' maar wel verwerkbaar door
 software. En eigenlijk gaat het over de `mogelijkheid om te
 verwerken' en niet over de aanwezigheid van verwerking op zich. Dit
 laatste is een veel te sterke eis: als bijvoorbeeld op BeOS geen
 programma bestaat om een of ander open formaat te lezen dan zou de
 standaard niet open zijn...

- `produkten' -> `producten' volgens de nieuwe spellingsstandaard :-)

- `Open standaarden en webpagina's voor bedrijven'. Hier vergeet je
 een belangrijk aspect: het consistent programmeren voor de open
 standaard is altijd (en zeker op termijn) veel goedkoper dan het
 programmeren voor verschillende browsers die men wil/moet
 ondersteunen.

- e-government: gaat verder dan het web alleen. 
 Ik zou hier geen bold gebruiken, want waarom in deze paragraaf wel
 en in de andere niet...?
 Ik zou er ook bij zetten dat het de _plicht_ is van de overheid om
 open standaarden te gebruiken omdat anders bepaalde producenten een
 oneerlijk voordeel krijgen. (= hefboomswerking van de overheid.)
 Hetzelfde argument geldt voor het onderwijs.

- Ik zou nog in de inleiding een lijntje zetten over het verschil
 tussen software en bestandsformaten, en dat we enkel voor de
 openheid van de bestandsformaten ijveren.
Herman
-- 
K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc> +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list