[openstandaarden] Testsite online

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Apr 10 17:18:14 CEST 2002


Ieps,

Ik heb van OSWD een design genomen en deze toegepast op de huidige
openstandaarden.be-website. Ze is te vinden op 
	http://www.openstandaarden.be/testsite/index.html

De link naar "Archieven" werkt niet (wegens /testsite/-directory, ik zal het
desnoods binnenkort aanpassen als het echt stoort) maar de rest zou ok moeten
zijn.

Omdat de URI http://www.openstandaarden.be/testsite/index.html gelijk nog
niet in de DNS-server van W3C zit heb ik ze niet kunnen controleren op "Valid
HTML". Dat zal ik dus later pas in orde kunnen stellen.

Your thoughts please...

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
"First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you.
 Then you win." ~(Mohandas K. Ghandi)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020410/9073bfa4/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list