[openstandaarden] Testsite online

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Apr 10 17:34:54 CEST 2002


On Wed, Apr 10, 2002 at 05:29:10PM +0200, Philip Paeps wrote:
> Het is in ieder geval geen standaard anything :-)  Er ontbreekt al om te
> beginnen een DOCTYPE declaratie.  Ik gebruik meestal
> 
>  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
>  	"http://www.w3.org/TR/xhtml1-strict.dtd">
> 
> Verder ontbreekt er de taal en de namespace:
> 
>  <html xml:lang="nl" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="nl">
> 
> En de character encoding, document type enz:
> 
>  <head>
>  	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-15"/>
> 	<meta http-equiv="Content-Language" content="nl"/>
> 	<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"/>
>  </head>
> 
> Alle style definities horen eigenlijk ook in een stylesheet, en niet in de
> mark-up.

Ah, thx... I'll be on it right away ;-)
 
> Zou er misschien CVS toegang kunnen komen op die website zodat we allemaal
> changes kunnen committen?  Ik kan me moeilijk voorstellen dat één iemand zich
> wil bezig houden met het volledige site-design en onderhoud - da's een
> full-time bezigheid :-))

Ik zie persoonlijk niet echt het nut ervan in als we, zoals ZipKid
voorstelde, met PHP zouden werken (met MySQL-frontend).

Eenmaal de layout van de website op poten kan je de ganse inhoud in een
MySQL-table steken en met een soort van inlog-pagina werken. Soort van CMS
dus. Verder zie ik niet direct in dat de pagina zeer dynamisch moet zijn,
tenzij je wil met news-items werken...

Mvg,
	Sven Vermeulen
-- 
 The irony is that Bill Gates claims to be making a stable operating
 system and Linus Torvalds claims to be trying to take over the world.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020410/ef7b4c32/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list