[openstandaarden] IRL Meeting (was Re: openstandaarden.be)

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Apr 11 19:33:04 CEST 2002


On Wed, Apr 10, 2002 at 01:54:41PM +0200, Philip Paeps wrote:
> > > Nog niet denk ik.  Bij deze misschien even een voorstel doen: wat dachten
> > > jullie van 'Le Roy d'Espagne' op de Grote Markt in Brussel rond
> > > 17:30/18:00 op maandagavond?
> Aankomst tussen 17:00 en 18:30 dan, aanvang 'serieuze agenda' vanaf 19:45 of
> zo?  Heeft er iemand trouwens een idee van een concrete agenda?

1. Drank bestellen
2. De rest

Ik denk dat we ons vooral moeten focussen op wat het doel is van
openstandaarden (websites of eerder algemeen), waarmee we dat doel willen
bereiken (lobby'en in de politiek, gebruikers sensibiliseren, nog iets anders
of alles tegelijkertijd), wat we op de website (openstandaarden.be) willen
zetten, ...

En uit de antwoorden op bv die vragen komen er dan weer meer vragen...

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
How do you power off this machine?
  ~(Linus, when upgrading linux.cs.helsinki.fi, and after using the 
    machine for several months.)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020411/c17da82a/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list