[openstandaarden] IRL Meeting (was Re: openstandaarden.be)

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Apr 12 10:25:36 CEST 2002


On Fri, Apr 12, 2002 at 02:23:23AM +0200, ZipKid wrote:
> /me will be there.

/me too.

En als ZipKid het niet erg vind zou ik van een van zijn vrije plaatsen willen
gebruik maken :-)

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
 Proposed signall:
	SIGNUKE         Nuclear event occurred (cannot be caught or
			ignored :-)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020412/0e02511f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list