[openstandaarden] even voorstellen...werd tijd, nietwaar?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Apr 12 15:19:20 CEST 2002


On Fri, Apr 12, 2002 at 03:01:14PM +0200, Andy Goossens wrote:
> De meeste mensen weten begot niet wat vrije software is, zolang ze hun ding 
> maar kunnen doen op hun computers. De gemakkelijkheidsoplossing is een pc aan 
> te schaffen met "iets dat werkt", en dit is meestal 1 of andere Windows 
> versie. 
[...]
> Vraag aan een doodgewone gebruiker hoe je "internet op je pc 
> zet" en ze zeggen heel simpel "klik op die blauwe E".

Het is juist die ingesteldheid (het werkt nu zo dus laten we het zo) die je
moet aanvechten. Ik zie ook niet waarom een doodgewone gebruiker er iets op
tegen zou hebben als een website wel of niet aan de standaarden voldoet,
zolang ze er zelf maar op kan surfen. 

We weten allemaal dat wat we willen doen niet eenvoudig is, maar het gewoon
maar laten liggen wil ik niet...

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
panic("Foooooooood fight!"); 
  ~(In the kernel source aha1542.c, after detecting a bad segment list.)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020412/b07d4063/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list