[openstandaarden] bijeenkomst maandag

Mark Van den Borre mark at musicaliberata.org
Sat Apr 13 20:10:38 CEST 2002


Liefste open standaardjes,

Ik zal er maandag 15/04 hoogstwaarschijnlijk niet kunnen zijn. Toch wil
ik iets nuttigs bijdragen tot de vergadering. Daarom gooi ik hier
vrijblijvend enige mogelijke agendapunten en bedenkingen te grabbel.
Hopelijk valt er iets nuttigs uit te halen om de bijeenkomst naast
aangenaam ook productief te laten worden.


Looksaus


SUGGESTIES AGENDA BIJEENKOMST OPEN STANDAARDEN MA 15/04/02
----------------------------------------------------------


* Verslag:
	-> wie maakt het?


* Bestaand initiatief - evaluatie stand van zaken inhoud:
	-> (niet technisch)
	-> definities
	-> lijst van formaten
	-> wat ontbreekt?
	-> ...


* Brainstorming realiseren prioritaire doelgroepen:
	-> overheid(sbedrijven) algemeen
	-> onderwijs
	-> openbare omroep


* Idee:
	-> bekende figuren/ deskundigen ter promotie
		* hiervoor formele verenigingsstructuur nodig
		* Robert Cailliau vragen
	-> jouw idee hier!


* Brainstorming: niet-Linuxgebruikers (of niet-BSD-ers, ja Philip:-):
	-> waarom zelfs geen niet-computergebruikers?!
	-> vanaf begin bij de kern van de zaak betrekken
	-> geeft grotere geloofwaardigheid, representativiteit
	-> wie houdt dit bij?


* Hosting (web, mail, andere):
	-> welke eisen aan de hosting naar de vereniging zelf toe?
		* regelmatige backups :-)
			-> indien mogelijk ook door iemand anders?
		* serverprogrammatuur en -instellingen goed technisch documenteren
voor het onwaarschijnlijke geval van een verhuis
		* hosting opsplitsen van site-ontwerp en sitebeheer
			-> ontwerp: db-scripting, CMS, ...
			-> beheer: inhoud managen		
			-> zeker beheer moet mogelijk zijn door =/= personen
				* schaalbaarheid
				* onvoorziene omstandigheden
	-> bestaande engagementen formaliseren
		* Welke rol wil ZipKid precies opnemen? anderen?
		* Voor hoelang?


* Webruimte:
	-> geen technische discussie (kan beter apart,elektronisch?)
	-> welke eisen aan de site naar de eindgebruiker toe?
		* open standaarden
		* lage drempel bij het inleveren/bewerken van inhoud
			kan mijn tante nonneke het?
			vb. niet iedereen kan met een wiki overweg!


* Mailinglijsten:
	-> probleem: lijstarchieven open en bloot, inclusief emailadres


* Externe contacten in naam van de vereniging:
	?-> voorlopig zoveel mogelijk als individu antwoorden
	?-> nu al reageren in naam van de (feitelijke) vereniging
		* inkomende vraag forwarden naar openstandaarden at openstandaarden.be
		* antwoord na algemene overeenstemming
	?-> voorlopig enkel passief: reageren op spontane vragen
	-> contactenlijst samenstellen
		* organisaties en personen
		* enkel voor intern gebruik
		* implicaties privacywet?
		* technische eisen:
			-> ...
			-> uitwerking: os-dev at openstandaarden.be
			-> wie volgt dit op?


* Formele verenigingsstructuur:
	-> vereniging heeft adres nodig (geen postbusadres!)
		* mogelijkheden?
	-> www.vsdc.be als kennisbron voor vzw-structuur
		* kostprijs?
		* formaliteiten?
		* verandering op til!
	-> ...
	-> wie volgt dit op?

* Financieel:
	-> te verwachten uitgaven?
		* domeinnaam (ZipKid al betaald)
		* ...
	-> mogelijke inkomstenbronnen
		* lidmaatschap
		* giften
		* ...
	-> rekening openen: 'wachten|wenselijk|nodig'?
		* welke bank?
			-> open standaarden als criterium?
	-> wie volgt dit op?


* Vaste vergaderruimte zoeken:
	(geen vergaderzucht, maar is makkelijk als we moeten samenkomen)
	-> goed bereikbaar (ook openbaar vervoer)
	-> gratis moet lukken
	-> wie volgt dit op?

* Logo:
	-> lijst van in logo te visualiseren begrippen aanleggen
	-> bij voorkeur monochroom: universeel bruikbaar
	-> andere vereisten?
	-> kennissen en verwanten-grafici aanspreken
	-> gratis moet lukken
	-> realisatietermijn?
	-> wie volgt dit op?


* Varia


* Organigram:
	-> opgenomen verantwoordelijkheden uittekenen
		* engagementen goed aflijnen
			-> beperkt in tijd
			-> beperkt in diepte
			-> elkaar leren inschatten
	-> welk talent gaan we binnenkort nog nodig hebben?
	-> wie volgt dit op?


* Tijdschema:
	-> promotie
		?* we komen nu nog niet actief naar buiten
		* wanneer beginnen we met actieve promotie?
	-> ...
	-> evaluatiemoment vastleggen
		* per persoon: engagement gerealiseerd? eraan gewerkt?
		* afgesproken totaal-actieplan gerealiseerd?
		* bijsturen
	-> wie volgt dit op?


------------------
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
0486/961726
mark at markvdb.be
More information about the Openstandaarden mailing list