[openstandaarden] Lijst met formaten online

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Mon Apr 15 11:40:49 CEST 2002


> Je moet daarvoor niet naar Antwerpen gaan, Herman, gewoon de Celestijnenlaan
> oversteken is voldoende. Bij Bouwkunde leren (of leerden, 't dateert nog van
> uit mijn studententijd) ze stelsels oplossen m.b.v. Excel, gebruik makende van
> de beproefde methode van de vermenigvuldiging met de inverse matrix :-) Dat
> gaat goed tot ze een slecht-geconditioneerd 8x8 stelsel willen oplossen en bij
> een CW-er komen klagen...

Ik denk dat iedere ingenieursopleiding dat heeft. Wij gebruikten
lindo/lingo en gino :)

lindo: lineaire stelsels
lingo: fortran achtige omgeving om de stelsels te genereren (als ge bvb
50 stelsels hebt die ge van een matrix haalt)
gino: niet lineaire stelsels.

Zat in die boek van Operations Research, ... die dingen leken me deftig
te werken, maar zijn waarschijnlijk niet
1. platform onafhankelijk
2. open source

hm, zou wel interessant zijn om eens te zien welke OS alternatieven
daarvoor zijn, ... Als ik me goed herinner, was die software geschrven
door een of andere universiteit, de kans zit er dus in.
Nog langer geleden, had een prof Van Winkel daar eigen software voor
(lineaire stelsels). Ik weet wel niet meer of die grotere stelsels
aankon...

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #118:

the router thinks its a printer.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020415/49aef155/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list