[openstandaarden] verslag vergadering [Openstandaarden] - 15/04/02

Andy Goossens andygoossens at softhome.net
Thu Apr 18 22:06:43 CEST 2002


On Thursday 18 April 2002 20:55, Wim Stubbe wrote:
> Besproken punten:

Whiii... een verslagje :-)

> * Lijst Open Standaarden.
>
> De 3 definities van Herman Bruyninck worden algemeen aanvaard. Eventueel
> kan een verdere verfijning of aanpassing later nog gebeuren, maar voorlopig
> houden we het daar bij.
>
> * Wat doen met vragen van derden ivm Open Standaarden, bv. wat is een
> standaard, wat zijn open standaarden, ...?

Verwijzen naar de site voor een gedetailleerde uitleg? Een beknopte uitleg 
kunnen we nog snel mondeling geven... à la "open standaarden zorgen ervoor 
dat iedereen informatie kan verzenden/lezen/gebruiken/... zonder dat er 
bepaalde groepen van personen een voordeel of nadeel ervan kunnen 
ondervinden... blablabla"

> De vraag kan besproken worden op een interne mailinglist. Eén persoon (ev.
> een groep personen om vakantie, ziekte,... ed op te vangen) is
> verantwoordelijk om een antwoord te formuleren en te versturen naar de
> vragende partij. Zo wordt gegarandeerd dat er ook een antwoord komt, en we
> niet een een flamewar of eeuwige discussie blijven hangen.
> Een ticketsysteem kan nuttig zijn als hulpmiddel om bij te houden welke
> vragen al beantwoord zijn en welke niet. Vooral als een groep personen moet
> samenwerken zal dit nodig zijn.
>
> Taken:
> 	 * ticketsysteem uitwerken indien nodig (werkgroep os-dev)
> 	 * groep oprichten om de antwoorden te formuleren. (werkgroep
> communicatie)

Ik heb nog niet echt een ticketsysteem op het net gezien, maar ik kan me er 
direct iets bij voorstellen. Is er iemand vertrouwd met het bug reporting 
systeem dat Debian en KDE gebruiken? (en dat is niet BugZilla) Kan handig 
zijn om een gedeelte daarvan te (her)gebruiken of om als basis te gebruiken 
voor het ticketsysteem.

Via webpagina's kan je zo een vraag stellen en je krijgt een mail adres 
toegekend in de aard van 12345 at ... om zo een conversatie te beginnen met de 
"maintainers". Je moet niet steeds langs die webpagina's passeren als je ooit 
iets wil vragen, maar je kan ook een mail sturen naar info at ... om je vraag te 
stellen en je krijgt ook een specifiek mail adres toegekend.

> * Open specificaties voor hardware, moeten we dit ook betrekken bij onze
> doelstellingen?

Jakkes... WinModems :-(

> Dit kan in de toekomst eventueel, voorlopig concentreren we ons op open
> standaarden. Misschien moet hiervoor een aparte vereniging (subgroep)
> opgericht worden om verwarring bij derden te vermijden. De discussie wordt
> later hervat als hiertoe voldoende interesse blijkt te zijn.

Ik denk dat het zeer moeilijk gaat zijn om als (nu nog) kleine vereniging iets 
te beginnen tegen de grote hardware fabrikanten.

> * Mails van bedrijven
>
> De antwoorden van de bedrijven worden gepubliceerd op inet tenzij het
> bedrijf uitdrukkelijk vraagt deze niet te publiceren.
> Om dit te kunnen verantwoorden moet in elke mail naar bedrijven ook vermeld
> worden dat hun antwoorden gepubliceerd zullen worden tenzij ze vragen dit
> niet te doen.
> Indien dit ook onwettelijk blijkt te zijn moet dit punt aangepast worden.

Ik ben benieuwd of vele bedrijven dit zomaar zullen toelaten. Maar ik kan wel 
vermoed dat sommigen dit wel graag zullen vermeld zien omdat hun "klanten" 
dan weten dat er positieve verandering (naar open standaarden) op til is.

> * Op te starten Maillists
>
> 1 Open-Standaarden-Fun maillist
> Ondertussen al gebeurd. Enige verstrooiing is altijd leuk ;-)
>
> 2 OS-DEV maillist
> Voor bespreking van de technische kant van de website.
>
> 3 communicatie maillist
> De werkgroep communicatie krijgt eenn aparte mailinglijst. Hierop kan o.a.
> de inhoud van de mails naar bedrijven worden besproken.

OK

> * Screenen van sites.
> Sites kunnen nu al gescreened worden. De grofste overtreders kunnen dan
> onmiddellijk aangepakt worden een de vereniging op volle toeren draait. Een
> rapportje bij elke site zou handig zijn.
> Misschien moet ook het uitzicht van het rapport, hoe publiceren, ... verder
> besproken worden. Al dan niet en een aparte werkgroep. Maar ik suggereer
> dat dit op OS-DEV of de gewone maillist ook kan.

De vrt.be site is trouwens aangepast :-) Ik heb de site nog niet grondig 
bezien....

-- 
Andy Goossens -- andygoossens at softhome dot net

"Use the Source, Luke..."More information about the Openstandaarden mailing list