[openstandaarden] Aankondiging volgende meeting

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Apr 19 16:21:36 CEST 2002


On Thu, Apr 18, 2002 at 02:19:13PM -0700, Energon wrote:
> Zouden we niet op tijd een volgende meeting afspreken en aankondigen? Dan
> is er misschien nog plaats in de agenda's. En eventueel ook iets posten op
> bcol en/of andere nieuwsgroepen, mailinglists,... Daarom niet over de
> meeting, maar bvb. over de mailinglist of de website (wanneer daar meer
> info op staat).

'k Zou nog eventjes wachten totdat de punten die nu in de agenda staan
opgelost zijn. Er bestaat nl ook zo iets als oververgaderen :-)

Mvg,
	Sven Vermeulen
-- 
 Proposed error-message:
	Serious error.
	All shortcuts have disappeared.
	Screen. Mind. Both are blank.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020419/152c589f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list