[openstandaarden] mailinglist

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Fri Apr 19 22:12:40 CEST 2002


Ik ben nog bezig met het doorploegen van de mails van deze week, maar ik
heb 1 opmerking te maken:
met het oog op spambots, is het mogelijk de From: addressen te
verwijderen van de mails die op het net verschijnen in de archives?

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #131:

telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020419/23249da5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list