[openstandaarden] statuten v0.2

JanC openstandaarden at janc.cjb.net
Sun Apr 21 04:46:19 CEST 2002


At 2002-04-20 21:38, you wrote:
>* Art. 4: "Hij moet bij ontbinding [...] aan de Debian Gnu/Linux [...]
>=> wordt: "Hij moet bij ontbinding [...] aan de Electronic Frontier"
>Foundation (www.eff.org) [...]

2 opmerkingen:
- moet die instantie daar niet mee akkoord gaan of zo?
- zou het niet beter zijn om dergelijke zaken wijzigbaar te maken zonder
   daarvoor de statuten opnieuw te moeten laten publiceren?


>* Art. 6: "ieder natuurlijke persoon"=> wordt: "ieder natuurlijk
>persoon"

Moet dat niet "iedere natuurlijke persoon" zijn?

Immers: "persoon" is een mannelijk zelfstandig naamwoord, en je zegt toch
ook niet: "de sterk jongen".


-- 
JanC

"Be strict when sending and tolerant when receiving."
RFC 1958 - Architectural Principles of the Internet - section 3.9
More information about the Openstandaarden mailing list