[openstandaarden] Tekst ivm nadelen Word-documenten?

JanC janc at janc.cjb.net
Thu Apr 25 19:16:11 CEST 2002


At 2002-04-25 15:33, you wrote:
>Sommige gesloten formaten zijn vatbaar voor virussen. Door het
>gesloten karakter van dergelijke formaten is het niet gemakkelijk om een
>adequate defensie te hebben tegen virussen. Bij open formaten is dit
>probleem (nog) niet aanwezig.

Eh, JavaScript (ECMAScript) is ook een open standaard en zo zijn er zeker
nog wel een aantal open formaten met (mogelijke) veiligheids-problemen.
Veel e-mail virussen werken via standaard e-mails met attachment; het is OE
of de gebruiker die er onveilige dingen mee doet...

M.a.w.: een standaard is maar zo veilig als zijn implementatie.

Een open standaard heeft wel het voordeel dat er meestal meerdere
implementaties van komen.  Je kan dus zelf een implementatie kiezen die
je vertrouwt (of er zelf 1 maken).

Die paragraaf over virus-veilig zou ik dus weglaten, of vervangen door een
uitleg zoals ik hierboven geef.


-- 
JanC

"Be strict when sending and tolerant when receiving."
RFC 1958 - Architectural Principles of the Internet - section 3.9
More information about the Openstandaarden mailing list