[openstandaarden] Toegankelijkheid documenten op www.vvsg.be

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Fri Apr 26 11:50:26 CEST 2002


Geachte Heer,

Ik ben aan de KULeuven en daarbuiten erg actief in het promoten van
goede ICT in het onderwijs en de overheden, en als dusdanig erg begaan
met de toegankelijkheid van elektronische informatie voor alle
burgers.

Op <http://www.vvsg.be/Basisschermen/FRproject.htm> vind ik als
interessant gegeven dat XML als standaard gebruikt zal worden in het
DWTC project, maar tezelfdertijd merk ik dat de meeste documenten die
het project moeten uitleggen enkel in de gesloten formaten van
Microsoft ter beschikking zijn. Deze zijn dus niet toegankelijk voor
mijzelf, of anderen die geen Windows en Word gebruiken.

Mag ik er op wijzen dat ook deze informatie best in een formaat komt
dat platform-onafhankelijk toegankelijk is? Bijvoorbeeld: PDF, HTML,
gewone tekst, ... Deze laatste twee verdienen de voorkeur, omdat ze
ook zonder meer toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden, die
een beroep moeten doen op tekstgebaseerde hulpmiddelen zoals
Braille-lezers of spraak-synthese.

Ik denk bovendien ook dat een overheidsdienst het zich niet kan
permitteren om een bestaand monopolie van een enkel bedrijf actief te
gaan ondersteunen. Zoals in elke economische sector is het gebruik van
echte open standaarden een beslissing die winst en efficientie
verzekeren op middellange en lange termijn. Ik vermoed dat uw
diensten, zowel als deze gecoordineerd door FEDICT, van deze
problematiek op de hoogte zijn, maar ik houd er toch aan mijn
bezorgdheid kenbaar te maken.

Gelieve deze email dan ook als dusdanig te beschouwen: een appreciate
voor de geleverde diensten, aangevuld met een kritische en bezorgde
beschouwing.

Vriendelijke groeten,

Herman Bruyninckx
-- 
K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc>  +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list