[openstandaarden] Money money money

Smets Jan jan at netbox.be
Sun Apr 28 11:59:30 CEST 2002


Zolang ze u maar niet pakken eh :)

Jan

On Sun, 2002-04-28 at 11:27, ZipKid wrote:
> On Sat, Apr 27, 2002 at 02:53:59PM +0200, Philip Paeps wrote:
> > 
> > Och ja, vergeten te zeggen: zolang het een 'normale' boekhouding blijft,
> > zonder BTW-wettelijkheden of gefoefel wil hij ons daar met veel plezier bij
> > helpen.
> > 
> >  - Philip
> > 
> Dju, gefoefel mag ook nie? Dat is toch een Belgische 'Open Standaard'
> ....
> 
> ZipKid
> -- 
> 	Stefan - ZipKid - Goethals
> /****************************************
> *	Linux User Group West Vlaanderen	*
> *	http://lugwv.be						*
> *	stefan at lugwv.be						*
> ****************************************/
> /****************************************
> *	Vereniging voor Open Standaarden	*
> *	http://openstandaarden.be			*
> *	stefan at openstandaarden.be			*
> ****************************************/
> /****************************************
> *	Zipid's homepage...					*
> *	http://zipkid.com					*
> *	stefan at zipkid.com					*
> ****************************************/

More information about the Openstandaarden mailing list