[openstandaarden] Vergadering

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sun Apr 28 14:27:28 CEST 2002


On Sun, Apr 28, 2002 at 04:50:32AM -0700, Energon wrote:
> Wordt het geen tijd om een datum voor de volgende vergadering vast te leggen?

Akkoord. Misschien dat tegen dan (er is dan een deadline) de punten van de
eerste vergadering afgewerkt zijn, alsook een eerste draft van een nieuwe
site (*wink* *wink* :)

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
 Proposed error-message:
	Yesterday it worked
	Today it is not working
	Windows is like that
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020428/bba71b23/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list