[openstandaarden] informatica voor wetenschappers

Wouter Verhelst wouter at debian.org
Mon Apr 29 12:18:09 CEST 2002


On Mon, 29 Apr 2002, Gert Everaert wrote:
> dus .. waaraan moet een informatica cursus aan opleiding (wetenschappen)
> voldoen ??

In het algemeen moet een goede cursus informatica je concepten meegeven,
en geen 'klikprocedures' (waarin je stap voor stap wordt uitgelegd hoe je
met een bepaald product een bepaalde handeling kunt doen, zonder uit te
leggen wat de reden van die handeling is. Dit is niet alleen van belang
bij wetenschappers, maar voor Informatica in het algemeen.

Zie ook de site van Herman Bruyninckx.

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
More information about the Openstandaarden mailing list