[openstandaarden] bijgewerkte intropagina...suggesties?

Mark Van den Borre mark at musicaliberata.org
Mon Apr 29 13:56:59 CEST 2002


Mvg,

Looksaus
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
+32 486 961726
mark at markvdb.be
-------------- next part --------------
  <!-- right column -->
  <td valign="top" width="75%">
   <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
   <tr>
    <td valign="top" width="100%">

    <!-- story -->
    <table align="center" bgcolor="#000000" border="0" cellPadding="0" cellSpacing="0" width="100%">
     <tr>
     <td>
      <table border="0" cellpadding="8" cellspacing="1" width="100%">
      <tr>
       <td bgcolor="#ffffff">
       <h2>
        Het Belang van Open Standaarden en Toegankelijkheid
       </h2>
	
	<p>
		Wij geloven in vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie. Het
		internet is een uitstekend hulpmiddel om deze doelstellingen te
		bewerkstelligen. Om te waarborgen dat daadwerkelijk iedereen uw informatie
		kan bereiken, moet echter aan een paar eenvoudige regels
		voldaan zijn.
	</p>

	<ul>
		<li>
			De formaten die u gebruikt om uw informatie weer te geven
			moeten via elke moderne browser en op elk besturingssysteem te
			raadplegen zijn. Deze doelstelling kan enkel bereikt worden door
			maximaal gebruik van Open Standaarden. Om verwarring te
            vermijden, wij ijveren dus naar het gebruik van Open Bestandsformaten,
            niet naar het gebruik van Open Software.
		</li>

		<li>
			In het ideale scenario heeft u de meest recente open standaarden aangewend
			bij het ontwerpen van uw site. Dan nog kan een belangrijke groep uit de
			boot vallen. Blinden en slechtzienden bijvoorbeeld hebben veelal slechts
			toegang tot uw site via een brailleleesregel. Die is op zijn beurt vaak
			gekoppeld aan een browser die enkel tekst weergeedft. Ze hebben geen 
			boodschap aan visuele hoogstandjes.
			Voor veel visuele informatie kan u heel eenvoudig een omschrijvend alternatief
			aanbieden. Daartoe dient de &quot;alternatieve tekst-tag&quot; bij foto's.
			Hier ziet u welke informatie een slechtziende aangeboden krijgt als hij 
			op deze pagina terechtkomt:<br>
			<a href="waarominvert.png"><img src="waaromklein.png" alt="Een schermafdruk van deze pagina, gezien in Lynx, een
			tekstgebaseerde browser"></a>
		</li>

		<li>
			De navigatie van uw website moet eenvoudig blijven,
			zelfs met een browser die alleen tekst weergeeft. De informatie op een
			pagina moet eveneens te lezen zijn met een tekstbrowser.
		</li>
 </ul>
	<h3>Open Standaarden en Webpagina's voor Bedrijven</h3>

	<p>
		Bedrijven hebben een website om hun klanten op een eenvoudige manier te
		informeren over hun producten. Soms kunnen ook aankopen via het web
		uitgevoerd worden. Het is in hun eigen belang een zo groot mogelijk
		publiek te bereiken. Met deze gedachte in het achterhoofd is het niet
		alleen in het voordeel van de klant, maar ook in het belang van de
		bedrijven zelf, op hun webpagina's Open Standaarden te respecteren en
		er bovenal voor te zorgen dat ze toegankelijk zijn voor een zo breed
		mogelijk publiek.
	</p>

	<h3>Open Standaarden en E-Government</h3>
	

	<p>
		Onze regering wil werk maken van e-government. Op die manier wil ze de
		administratie vereenvoudigen, en er voor zorgen dat iedereen op een
		eenvoudige manier informatie kan opzoeken en zijn administratie met het
		web als hulpmiddel kan beheren. Als de overheid echt iedereen wil
		bereiken, kan zij niet om het gebruik van Open Standaarden heen. Het is een taak
        voor de overheid Open Standaarden te gebruiken om een gezonde concurrentie
        tussen ICT-leveranciers te waarborgen. (= hefboomwerking van de overheid)

	</p>

	<h3>Open standaarden en onderwijs</h3>

	<p>
		Het onderwijs is een ideaal hulpmiddel om het gebruik van Open Standaarden
		aan te moedigen. Het leidt immers de toekomstige informatici op. Daarom is
		het belangrijk deze mensen bewust te maken van het
		belang van Open Standaarden en toegankelijke websites. Het is
		essentieel de studenten van nu, die later in de ICT-sector zullen
		werken, vanaf het begin vertrouwd te maken met het gebruik van Open
		Standaarden. Aanleren hoe webpagina's te ontwerpen opdat een zo breed mogelijk
		publiek er gebruik van kan maken is een cruciale taak voor het ICT-onderwijs. 
		Net zoals bij de overheid zou het een taak moeten zijn voor het onderwijs Open 
		Standaarden te gebruiken om op termijn een gezonde concurrentie tussen ICT-leveranciers 
		mogelijk te maken. (= hefboomwerking van de scholen)
	</p>


       </td>
      </tr>
      </table>
     </td>
     </tr>
    </table>
    <!-- end story -->

    </td>
   </tr>
   </table>
  </td>
  <!-- end right column -->
  </tr>


More information about the Openstandaarden mailing list