[openstandaarden] Kandidatuur OS

Mark Van den Borre mark at musicaliberata.org
Tue Apr 30 10:53:40 CEST 2002


Standaardjes,

Mijn keuzes voor een formele rol in de vzw:

1. onderwijs (9, 16, 26 of 33)
2. pers - briefwisseling (27)
3. ondervoorzitter (2)

Ik zie het wel zitten een taak rond onderwijs (9, 19, 26, 33) op te
nemen, al wil ik zeker niet Herman Bruyninckx voor de voeten lopen als
die op dat gebied enige ambitie koestert.
Ik studeer zelf binnen enkele weken af (als alles goed gaat :-) als
docerend musicus. Mijn beide ouders staan in het onderwijs
(basisschool). Bovendien werk ik al sinds begin dit academiejaar als
IT-vrijwilliger in de basisschool om de hoek.

Pers - Briefwisseling (27) zie ik ook wel zitten. Ik ben vrij sterk in
verzorgde geschreven taal.

Als dat de zaak vooruit kan helpen, wil ik ook wel de rol van
Ondervoorzitter(2) opnemen.

Tot slot nog enkele opmerkingen bij Energons voorstel:

* Niets houdt ons tegen om bij tekort aan kandidaten functies in de Raad
van Beheer te cumuleren. Dat wordt vrij courant gedaan. De vzw-wet
spreekt enkel van "beheerders" (minimum = 2).

* De verantwoordelijkheid voor centen lijkt hier zowat uitsluitend bij
de penningmeester (3) te liggen. Zijn verantwoordelijkheden moeten zeer
goed vastgelegd worden. Misschien kan diegene die zich geroepen voelt
penningmeester te spelen dat doen, samen met "specifieke
taakverdeling"(wat een woord :-)...

* De (aanmaak van) inhoud voor website moeten we volgens mij volledig
scheiden van de technische kant. Daarvoor hebben we net al die
afgebakende verantwoordelijkheden...

* De secretaris (4) moet iemand zijn met een vast adres (geen student).
Het officiële adres van de vereniging zal om praktische redenen het
zijne moeten zijn. 

Vriendelijke groeten,


Looksaus
-- 
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
+32 486 961726
mark at markvdb.be
More information about the Openstandaarden mailing list