[openstandaarden] schrijfsuggesties openstandaarden.be (was: tekst online bankieren)

Frans Gerbosch Consulting fragerco at fragerco.com
Sat Aug 3 15:45:17 CEST 2002


OS-ers,


On Sat, 3 Aug 2002, Mark Van den Borre wrote:

> Standaardjes,
> 
> Lees Hermans suggesties eens bij de tekst over online bankieren van 
> Dominique. Het komt er grotendeels op neer dat hij de stijl van 
> argumenteren niet geschikt vindt voor het brede publiek dat we 
> trachten te bereiken. (Verwoord ik dat juist, Herman :-P)
> Maar Domi moest ook nogal "op het gevoel" schrijven.

Ik sluit me aan bij de opmerkingen van Herman B.
Anderzijds heb ik begrip voor de laatste reactie van Dominique, maar geef
ik hem toch geen gelijk. 
De doelstelling van OS is niet om in een clubje je persoonlijke gevoelens
te gaan zitten neerpennen over monopolistisch getinte projecten of
initiatieven maar juist wel dat we er voor willen pleiten dat bv bedrijven
en openbare instanties zo veel mogelijk communiceren met de burgers via
open standaarden opdat iedereen de vrijheid heeft om de programmatuur te
gebruiken die hij wenst, als hij maar gebruik maakt van open standaarden
en niet van proprietaire protocollen of dure licenties.

We moeten dan ook voor ogen houden dat we niemand rechtstreeks op hun
tenen gaan trappen. Mensen die op hun tenen getrapt zijn gaan juist in het
verweer... en zijn vaak niet bereid te luisteren laat staan een
verandering te overwegen.
Bovendein zijn mensen snel op hun tenen getrapt. Een wat harder of
drooger geformuleerde ractie ook al is hij terecht, doet mensen in het
verweer gaan. Ironisch genoeg is de verdediging van Dominique D. op Herman
B. reactie hier een voorbeeld van.

Uiteraard is de grondgedachte van de tekst niet verkeerd, alleen is er aan
de verwoording nog veel bij te schaven.

> Is het daarom geen tijd voor duidelijke OpenStandaarden 
> schrijfsuggesties? Wat houvast hebt als je een tekst voor 
> OpenStandaarden.be wil tikken. Dat moet het schrijven van een stevige 
> tekst/brief/... een stuk gemakkelijker maken.
> 
> Herman somt al een paar zaken op waar ik me vrij goed in kan vinden. 
> Zijn suggesties hebben veel weg van een soort "Test Aankoop-stijl":
> 
> * zakelijke toon
> * sec, geen tekstballast
> * geen waardeoordeel
> * geen persoonlijke voornaamwoorden (wij, ik), want te subjectief
> * begrijpelijk voor de computerleek (dus niet zomaar "compliant","BSD",...)
> * positieve zinnen, geen negatieve
> 
> Misschien een goed idee als je met elke ontwerptekst ook een schema meepost?
> 
> Vinden jullie het de moeite waard om een pagina met schrijfsuggesties 
> voor OpenStandaarden aan te leggen? Het is maar een woord en ik begin 
> eraan...

Ik zou zeggen gewoon doen. Ik zou zelfs verder durven gaan: voorlopig geen
publicaties meer toevoegen aan de website zolang er geen consensus is over
de schrijfstijl. Deze moet eerst goed en evenwichting uitgediscuteerd
worden. Vervolgens moeten alle bestaande teksten kritisch herlezen een
aangepast worden aan de vooropgestelde regels.
Daarna kunnen pas nieuwe teksten toegevoegd worden. 

Het imago van OS vzw zal tenslotte bepalend zijn of dit project slaagt of
valt. Een project als OS kan zich weinig of geen fouten veroorloven omdat
het staat of valt met zijn geloofwaadigheid en reputatie.
Het jeugdige karakter van deze organisatie kan er toe aanleiding geven dat
OS-ers gaan lopen voor ze kunnen gaan. Ik besef dat er veel werk te doen
is en dat er veel werk gevonden wordt, maar we doen er het best aan eerst
goed te structureren en af te spreken voordat we als kippen zonder kop
beginnen in alle richtingen rond te hollen.

> Alvast een paar tips voor het schrijven van een zakelijke tekst:
> http://www.tekstweb.nl/tips/tipsframe.htm

Er zitten wel enkele goede tips tussen ook in enkele andere teksten. Je
kan ook eens rondsnorren in de bergen White Papers die er op het net te
vinden zijn. Er zijn er zeker te vinden die als voorbeeld zouden kunnen
dienen. De stijl zou zo moeten zijn dat je na het lezen van de tekst niet
het gevoel hebt een reclame folder gelezen te hebben waar het slijm van
afdruipt of een anarchistisch pamflet gelezen te hebben waar het slijk van
afdruipt, maar juist een objectieve beschouwing van een situatie gelezen
hebt, zodat je als gebruiker of decisionmaker beseft dat het zo niet lang
meer kan en dat actie moet komen om alles conform de standaarden te gaan
uitwerken. Geen gemakkelijke opgave, maar het gaat de kwaliteit van OS
zeker verhogen.

Vriendelijke groeten,

Frans Gerbosch

-- 
<------------------- Frans Gerbosch Consulting --------------------->
Frans Gerbosch                Voice +32/(0)486/58.26.20
fragerco at fragerco.com              Fax +32/(0)486/81.23.97
      Fr. Rooseveltlaan 463 / B-9000 Gent / Belgium
<--------------------- http://www.fragerco.com ----------------------->

More information about the Openstandaarden mailing list