[openstandaarden] schrijfsuggesties openstandaarden.be (was: tekst online bankieren)

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Sat Aug 3 18:22:25 CEST 2002


>Nog een zaak die Herman vermeldde: geen specifieke namen vermelden in de
>tekst zelf...
>- dit kan immers lijken op favoritisme voor 1 implementatie
>- een lijst met bekende software (+ bespreking ervan?) kan wel elder 
>op de site

Ik denk wel dat we specifieke software kunnen vernoemen als we daar 
een overtuigende reden voor hebben en ze kunnen duidelijk kunnen 
tonen.
Voorbeeld:
http://www.openstandaarden.be/teksten/frontpage

Algemeen:De Java Buttons die veel gebruikt worden in 
kant-en-klaar-webdesignpakketten maken toegankelijke navigatie 
onmogelijk.
Voorbeeld: FrontPage fphover.class op 39400 plaatsen geïnstalleerd.

Feit is dat we er ZEER voorzichtig mee moeten zijn een bepaald pakket 
te omhelzen of af te kraken.
Ik denk dat het soms wel een voordeel kan zijn de lezer iets 
herkenbaars te geven. Zo van: "Ah ja, maar gebruikt onze site dat ook 
niet? Amaai, dat moeten we dan toch eens goed bekijken!"

Mark
------------------
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven
0486/961726
mark at markvdb.be
-- More information about the Openstandaarden mailing list