[openstandaarden] os-dev mailinglijst

Kris Luyten kris.luyten at luc.ac.be
Sun Aug 4 20:07:54 CEST 2002


On Sun, 2002-08-04 at 20:05, ZipKid wrote:
> On Sun, Aug 04, 2002 at 07:51:32PM +0200, Kris Luyten wrote:
> > Werkt de os-dev at openstandaarden mailing lijst niet meer? Ik ben erop
> > ingeschreven, maar zie zelfs de mails die ik zelf stuur niet passeren. 
> > 
> > mvg
> > Kris
> 
> Het email adres waarmee je hier post staat niet in de subscribers lijst
> van os-dev...

Het is wel het email adres waarmee ik me ingeschreven heb (ben er zeker
van, staat nog in mijne sent-mail, gestuurd op 17 Jul 2002 13:17:53
+0200). Ik zal nog eens opnieuw proberen...

mvg
Kris
-- 
Kris Luyten
Expertisecentrum Digitale Media - Limburgs Universitair Centrum
Wetenschapspark 2 
3590 Diepenbeek 
Belgium 
tel.: +32 (0)11 268411 
email: kris.luyten at luc.ac.be
http://lumumba.luc.ac.be/kris/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020804/bb0c3564/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list