[openstandaarden] Standaarden aanraden ?

Rik Boven rboven at boven.net
Mon Aug 5 15:25:40 CEST 2002


> Heeft openstandaarden.be dan wel de taak om verschillende open formaten 
> aan een testbank te onderwerpen en om een objectief verslag/besluit voor 
> te leggen? Of om misschien niet zelf de tests te doen, maar zoveel 
> mogelijk objectieve links over zo'n testen verzamelen?

We mogen/moeten testen of standaarden 'open' zijn. Maar testen of de 
standaarden goed werken, performant zijn,... is niet onze taak. Daar zijn 
andere groeperingen beter voor geschikt (lugs, magazines, vendors,...).

Het is niet gepast om technisch stelling te nemen, zelfs niet als die 
stellingname gebaseerd is op 'onafhankelijke' testen. Je verliest 
onmiddellijk geloofwaardigheid bij een groot stuk van de markt door 
aanbevelingen/testen te doen.

Testen die open met gesloten standaarden vergelijken zijn zeker taboe. 
Zelfs als zijn open standaarden 100 keer slechter dan de gesloten 
standaarden, dan nog moeten ze open standaarden promoten. Wij benadrukken 
de intrinsieke meerwaarde van het 'open' zijn, niet van de standaard in 
kwestie.

Elke test test de 'standaard'. De 'standaard' zelf is niet onze 
verantwoordelijkheid, wel het 'open' gedeelte.

Kort: testen van 'open': JA, testen van 'standaard': NEE.


slodder

Rik-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list