[openstandaarden] agenda vergadering

Rik Boven rik at boven.net
Thu Aug 8 20:21:08 CEST 2002


On Thu, 2002-08-08 at 20:17, Wim Stubbe wrote:
> Ik ben een beetje door de bomen het bos uit het oog aan het verliezen. Er is 
> nl. nogal veel aan de gang. 
> 
> 
> Kan iedereen die iets op de agenda voor de vergadering maandag wil plaatsen 
> een mailke terugsturen? Dat scheelt een hoop opzoekingswerk voor mij, en 
> zorgt er voor dat niet zo vlug iets over het hoofd gezien wordt.

Ik zou de invulling niet te strik willen maken. Eerder een paar
brain-storming sessies, on te kijken wat er leeft bij de bevolking van
OSB ;)

Maar enkele 'hete' hangijzers die meerdere malen al voorkwamen op deze
lijst:
 - reikwijdte van OSB (websites, overheid, kaders,...);
 - OSB strategie (hoe OS verkopen);
 - OSB organisatie;

Ik vind mijn rollenspel ook niet slecht, mensen die 'de gebruiker', 'de
IT manager' spelen en anderen OS-advocaat :)


Rik

-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list