[openstandaarden] Wetsvoorstel 1022

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Aug 9 18:37:32 CEST 2002


On Fri, Aug 09, 2002 at 06:33:30PM +0200, Koenraad Heijlen wrote:
> BTW... het feit dat heel veel, misschien zelfs bijna alle documenten
> tegenwoordig in 'Word' formaat EN in 'PDF' formaat te verkrijgen zijn is
> al heel wat... misschien dat de overheid een beetje voorbereidingstijd
> nodig heeft voor dit wetsvoorstel. 

En dan te weten dat ze soms wetsvoorstellen in 1 week erdoor jagen...

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020809/7fd59a72/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list