[openstandaarden] VLACO vs openstandaarden.be

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Sat Aug 10 07:40:40 CEST 2002


Mattias Campe heeft geschreven:
> Hoi,
> 
> vraag me ook niet hoe het komt, het valt niet te rijmen, milieu en
> informatica, toch ben ik in beiden enorm geïnteresseerd. Zo kwam ik op
> http://www.vlaco.be/overvlaco/overvlaco.html terecht waar me volgende
> zaken opvielen (misschien dat je best de tekst volledig zelf leest :p):
> 
> <citaten>
> 
> - "VLACO, de Vlaamse Compostorganisatie, is een *vzw* die zich tot doel
> stelt om..."
> 
> - "Het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval (*goedgekeurd* door de
> Vlaamse *regering* op 21.01.00, B.S. 14.03.00) bevestigt de rol van
> VLACO als spilorganisatie inzake organisch afval, zowel op het vlak van
> preventie als op het vlak van recuperatie."
> 
> - "VLACO vormt de stuwende kracht achter het preventiebeleid van de
> Vlaamse overheid als coördinerend en technisch ondersteunend orgaan
> tussen OVAM en de Vlaamse intercommunales en gemeenten."
> 
> - "VLACO treedt op als begeleider en technisch raadgever tegenover
> (startende) composteringsbedrijven."
> 
> - "VLACO is geëvolueerd naar een overlegplatform voor al wie bij de
> compostering betrokken is, omtrent allerlei aspecten die met
> compostering verbonden zijn. VLACO is een sectororganisatie, die de
> belangen van haar leden op verschillende terreinen, bijvoorbeeld inzake
> wettelijke verplichtingen (VLAREM, VLAREA, KB van 07.01.98), behartigt. "
> 
> - etc.
> 
> </citaten>
> 
> Wat me dus vooral opviel is het contact met de overheid en de wettelijke
> verplichtingen... Als wettelijke verplichtingen mogelijk zijn voor het
> leefmilieu moet dat zeker ook kunnen voor bestandsformaten/protocollen,
> immers, wat natuur is voor onze normale omgeving, zijn open
> bestandsformaten/protocollen voor de informaticawereld... Beiden zorgen
> ervoor dat er nog te leven valt en dit voor iedereen...
> 
> Wie weet lukt het wel om Agaleve deze (lichte) overeenkomst te doen 
> inzien, zodat zij er misschien ook een punt van kunnen maken op hun 
> agenda. Ik weet dat er ook al hersenspinsels geweest zijn rond het 
> oprichten van een "Technologie partij" (zie archieven :p), maar 
> misschien is het makkelijker om Agalev hiervan te overtuigen...
> 
> 
> Dit wou ik dus eventjes kwijt ;-), ik hoop dat je er iets mee kunt doen.
> 
> 
> mvg
> Mattias Campe

Wauw, hoe je van milieu naar obscurity kunt gaan is toch ongelooflijk hé 
;p, toch nog een poging om te vragen wat jullie van bovenstaande vinden. 
Zou het lukken om openstandaarden.be als bondgenoot te krijgen van de 
(Vlaamse) regering? Of zou het enkel lukken bij Agalev? Zou het zelfs al 
lukken om als open standaarden "binnen te dringen" in een puntenplan? Is 
het überhaupt al mogelijk om op te treden als bondgenoot of moet de 
(Vlaamse) regering zelf nog ((veel) meer) overtuigd worden van open 
standaarden? Zou openstandaarden als bondgenoot kunnen doordrukken om 
het onderwijs verplicht open standaarden te laten gebruiken (zoals 
scholen verplicht worden om te recycleren), waarbij ze misschien het 
voordeel hebben dat ze de implementatie kunnen gebruiken die ze willen 
(is dit eigenlijk wel een voordeel?)? Kun je eigenlijk wel de 
vergelijking maken milieu vs open standaarden? Etc. Etc.

More information about the Openstandaarden mailing list