[openstandaarden] VLACO vs openstandaarden.be

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Sat Aug 10 12:05:16 CEST 2002


Mark Van den Borre heeft geschreven:
>> Mattias Campe heeft geschreven:
>>
>>  Zou het lukken om openstandaarden.be als bondgenoot te krijgen van de 
>> (Vlaamse) regering? Of zou het enkel lukken bij Agalev? Zou het zelfs 
>> al lukken om als open standaarden "binnen te dringen" in een 
>> puntenplan? Is het überhaupt al mogelijk om op te treden als 
>> bondgenoot of moet de (Vlaamse) regering zelf nog ((veel) meer) 
>> overtuigd worden van open standaarden? Zou openstandaarden als 
>> bondgenoot kunnen doordrukken om het onderwijs verplicht open 
>> standaarden te laten gebruiken (zoals scholen verplicht worden om te 
>> recycleren), waarbij ze misschien het voordeel hebben dat ze de 
>> implementatie kunnen gebruiken die ze willen (is dit eigenlijk wel een 
>> voordeel?)? Kun je eigenlijk wel de vergelijking maken milieu vs open 
>> standaarden? Etc. Etc.
> 
> 
> Mattias,
> 
> * Je wil lopen voor je kan staan.
> 
> * Je wil je desnoods onmiddellijk binden aan 1 partij.
> 
> * Je wil het onderwijs gaan VERPLICHTEN open standaarden te gebruiken.
> 
> Dit lijkt me het recept voor een zwartgeblakerde cake: ontgoocheling en 
> frustratie alom, en geen resultaat.

Mark,

*ik* wil niets, dit zijn gewoon ideeën waarover ik jullie gedachten wil. 
Hierbij, bedankt Mark, voor je mening ;)

Over dat "je wil lopen voor je kan staan", daartegenover staat "geen 
daden zonder woorden" :p. Iedereen is ermee akkoord dat je moet denken 
op lange termijn bij het gebruik van open standaarden, is dat dan ook 
niet zo voor Open Standaarden, de vereniging? Je kan toch onmogelijk 
wachten totdat openstandaarden.be er écht klaar voor is, want dan is het 
te laat. Het denkproces moet immers gebeuren voor de daden en liefst 
niet er vlak voor, want dat zal zorgen voor frustratie alom, en geen 
resultaat. Om een cake te maken moet je soms ook de oven voorverwarmen...

Over "het onderwijs VERPLICHTEN open standaarden te gebruiken". Is dat 
dan zo gek? Laat ik het misschien wel wat afzwakken "alle communicatie 
tussen onderwijs en overheid moet verplicht gebeuren met open 
standaarden", dat klinkt misschien wel ietsje beter. Ik denk dat je ook 
moet opletten met zaken die nu gek lijken, wie weet zijn ze binnen een 
paar jaar zo ingeburgerd als het feit dat we rechts op de weg rijden. 
Mocht ik 20 jaar geleden geleefd hebben en mocht ik dan gezegd hebben 
aan mijn ouders dat ik homo ben (ik ben wel hetero mocht het je 
interesseren en heb een vriendin) dan was de kans enorm groot dat ze 
zeggen "je bent gek".
Daarom dat ik me ook afvroeg of iemand verplicht kan worden zijn afval 
te sorteren? Ik weet het niet, maar wat ik alvast wel weet is dat zo'n 
contairke voor "alles"-afval enorm duur kan zijn. De vergelijking die ik 
zie met het milieu is dat de overheid daar *wel* de lange termijn visie 
van inziet, maar van open standaarden blijkbaar nog onvoldoende.

> 
> We kunnen, dunkt mij, beter eerder:
> 
> * Leren staan voor we gaan lopen.

Iemand die moet revalideren van een zwaar accident denkt misschien ook 
al na over lopen, zonder daarbij enige actie te ondernemen...

> * Geen bevoorrechte partijpartners kiezen, zelfs al zouden we die 
> mogelijkheid ooit krijgen.

Maar misschien is het makkelijker om iemand zijn puntenplan binnen te 
dringen (zonder dat daarbij openstandaarden.be zijn onafhankelijkheid 
verliest) dan direct de ganse (vlaamse) regering te overtuigen...

> * STIMULEREN tot gebruik van open standaarden vanuit de VOORDELEN die er 
> onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Tuurlijk!

> Kom maandag in Vorst langs met je bedenkingen over de te volgen strategie!

Grr, herexamens :( Mijn pauzes beperken zich tot het lezen van de 
mailinglist, eten en slapen. En volgend jaar zit ik "verveeld" met mijn 
thesis, dus van actief meewerken zal er dan ook maar weinig sprake zijn. 
Ik weet het, de beste stuurlui staan aan wal, maar 'k probeer toch (in 
de mate van het mogelijke) actief deel te nemen aan de mailinglists.
Ik weet het, in principe mag die ene vergadering niet mijn herexamens 
bepalen, ik zou het zelfs kunnen beschouwen als een soort van pauze, 
maar mijn pauze neem ik toch liever samen met mijn vriendin. En ze 
meenemen naar de vergadering zal ook niet lukken, de zinssnede "och, 
computers é" gebruikt ze nogal vaak wanneer iets niet lijkt te werken ;)...

> Mark

Mattias
More information about the Openstandaarden mailing list