[openstandaarden] VLACO vs openstandaarden.be

Wouter Verhelst wouter at debian.org
Sat Aug 10 12:14:42 CEST 2002


On Sat, 10 Aug 2002, Wim Stubbe wrote:
> On Saturday 10 August 2002 06:53, Jan Claeys wrote:
> > At 2002-08-10 03:09, you wrote:
> > >Ik gebruik al jaren geen versleuteling meer voor mijn e-mail omdat ik
> > >er het nut niet meer van in zie. Of men mijn mail meteen lezen kan of men
> > >er misschien 24u over moet doen om het te kraken.... Als ik het
> > >onversleuteld verstuur zal het in ieder geval minder de aandacht
> > >trekken....

Hm. Of ik heb hier overgekeken, of ik heb die mail (nog?) niet gekregen.

In elk geval: 24 uur is een "beetje" optimistisch. Met een moderne
2048-bit ElGamal-encryptiesleutel (en gpg neemt voor de ElGamal-sleutel
*alleen* 2048-bit encryptie, IIRC) duurt het minstens weken, zoniet
maanden om die te kraken. En dan nog heb je gespecialiseerde hardware
nodig.

De enige manier waarop de overheid je geëncrypteerde berichten *zou*
kunnen lezen in een aanvaardbaar tijdsperk is door je correspondent onder
druk te zetten om z'n wachtwoord vrij te geven. Als je er zeker van bent
dat die dat niet doet, dan is er geen reden om ongerust te zijn.

Los daarvan: het gaat niet om onze overheid, maar om de Amerikaanse, als
je over Echelon spreekt. Die is niet zo direct in staat om Belgische
burgers onder druk te zetten ;-)

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
More information about the Openstandaarden mailing list