Re(2): [openstandaarden] VLACO vs openstandaarde n.be

Frans Gerbosch Consulting fragerco at fragerco.com
Sat Aug 10 13:28:50 CEST 2002


On Fri, 9 Aug 2002, Rik Boven wrote:

> Subject: Re: Re(2): [openstandaarden] VLACO vs openstandaarde n.be
> 
> > >De boodschap zou moeten zijn:: "Voor eenieder die behoefte heeft om met
> > >anderen openlijk te kunnen data uitwisselen, of de intensie heeft
> > >bepaalde informatie publiekelijk aan te bieden, zijn openstaandaarden de
> > >enige ethisch correcte keuze. Het niet gebruiken van Open Standaarden kan
> > >leiden tot onvrijwillige disciminatie."
> > Je hebt de boodschap begrepen en goed verwoord. ;-)
> 
> Hier ga ik niet mee akkoord! En voor overheidsinstellingen al helemaal 
> niet.
> 
> De interne communicatie van overheidsinstellingen belangt mij als burger 
> direct aan. Ik betaal daar namelijk voor. Voor bedrijven gaat de vlieger 
> ook gedeeltelijk op (zij betalen hun interne zaken met de winst uit mijn 
> geld).

Goed dat je over gedeeltelijk spreekt. Voor bedrijven die gebruik maken
van de spaarcentjes van de publieke investeerder, zeg ik zeker ja...
Maar als het om een wapenfabriek gaat, mogen ze wat mij betreft zeker wat
obscuurdere maatregelen treffen om hun data over hun wapentuig te
beveiligen (al zouden ze die fabrieken eigenlijk van mij gerust mogen
afschaffen ;-) ...
 
> Interne zaken zijn wel belangrijk. Echelon heeft _niets_ te maken met 
> gesloten of open standaarden. Dat zijn 2 aparte zaken. Ik zou zelfs durver 
> redeneren dat open standaarden een betere bescherming bieden tegen dat 
> soort zaken dan gesloten zaken (security through obscurity is no 
> security-redenering).
> 
> Het is raar te zien dat meer en meer mensen terug beginnen te geloven in 
> 'obscurity', zeker op deze lijst.
> 
> Open standaarden garanderen mij het meest dat mijn belastingsgeld niet 
> verspilt wordt en dat ik de best service krijg. Dat alleen publieke 
> communicatie open moet zin vind ik dus zinloos.
> 
> Daarenboven is het richten op publieke communicatie alleen volgens mij een 
> slechte taktiek. Dan gaan mensen open standaarden immers als een opdracht 
> zien. (ik moet een document schrijven voor de website, en nu moet ik 
> daarvoor weer die andere tekstverwerker voor gebruiken). We moeten open 
> standaarden deel maken van een (bedrijfs)cultuur, zodat mensen niet meer 
> moeten nadenken daarover, zowel intern als extern.

Enerzijds is dit afhankelijk van waar je de grens van "publieke
communicatie" trekt. Zoals in een andere mail gesteld is de omschrijving
in het wetsvoorstel hierover duidelijk.

Anderzijds mag je volgens mij niet te veel in eens willen. Als OS.be er in
slaagt om de externe communicatie verplicht via een openstandaard laat
gebeuren, zullen ze snel ervaren dat het makkelijker, goedkoper, ... is om
het voor alle communicatie het best zo gebeurd. Wil je alles in een keer
dan verlies je gegarandeerd.....
Hoe radikaler je je opsteld hoe meer tegenkanting je zal krijgen.
Het gaat in dit hele proces over mensen. Ook binnen de administratie zal
je mensen tegen komen die ooit andere beslissingen genomen hebben, waar ze
zich voor zullen blijven verdedigen. Deze adviseren op hun beurt hun
ministers en zullen niet gauw toegeven dat hun beslissing voordien
verkeerd was.

Begin met het begin, en de rest komt vanzelf.

Vriendelijke groeten,

Frans Gerbosch

-- 
<------------------- Frans Gerbosch Consulting --------------------->
Frans Gerbosch                Voice +32/(0)486/58.26.20
fragerco at fragerco.com              Fax +32/(0)486/81.23.97
      Fr. Rooseveltlaan 463 / B-9000 Gent / Belgium
<--------------------- http://www.fragerco.com ----------------------->


More information about the Openstandaarden mailing list