Re(2): [openstandaarden] Standaarden aanraden ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sun Aug 11 14:55:37 CEST 2002


On Fri, Aug 09, 2002 at 09:18:51AM +0200, Rik Boven wrote:
> Dat denk ik dus net niet. Vele gebruikers denken/geloven echt dat open 
> standaarden, net als open source (jaja, ik weet dat het daar hier niet 
> over gaat) een bedrijging is voor het kapitalisme.

Dat is eerder omdat ze niet geinformeerd zijn omtrent die zaken.
 
> Om op dat groene thema terug te komen: iedereen voelt misschien wel iets 
> groen kriebelen ergens, maar toch stemmen slecht 8% van de Vlamingen op 
> Agalev. Begod, de meerderheid stemt VLD, das net het omgekeerde! 
> 
> Punt is, bovenstaande dingen zijn misschien juist, maar zijn geen redenen 
> om gedrag te veranderen. Als je gedrag wil veranderen moet je met andere 
> dingen afkomen.
> 
> Iedereen weet dat 50km/u in de bebouwde kom rijden veilig is, toch rijdt 
> bijna iedereen 70.

Het heeft altijd te maken met eigenbelang. We moeten de modale burger dan ook
duidelijk maken dat een open standaard in hun eigenbelang inspeelt. Zolang we
dat niet kunnen staan we heel wat minder sterk. We hebben wel nog
slaagkracht (regering) maar heel wat minder.
 
Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020811/0a55e646/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list