[openstandaarden] Reclame

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sun Aug 11 18:08:56 CEST 2002


On Sun, Aug 11, 2002 at 08:38:51AM -0500, Tijl Vercaemer wrote:
> Ik heb eventjes een "animated gif" in elkaar gestoken om
> openstandaarden.be te promoten.  Het staat op
> http://vrijzijn.be/openstandaarden.gif
> De xcf (the Gimp) staat op http://vrijzijn.be/openstandaarden.xcf

Zeer goed, zeer duidelijk en ideaal ;)

En GIF is niet gepatenteerd dacht ik, wel een compressiealgoritme die zeer
frequent in GIF-files zit. IANAL though.

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020811/a44a618f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list