[openstandaarden] Hoe zit het nu tegenwoordig met jpeg

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Wed Aug 21 18:35:22 CEST 2002


On Tue, Aug 20, 2002 at 04:40:00PM +0100, Stubbe Wim 789070042 wrote:
> In ieder geval is png een alternatief voor jpg voor wie twijfels heeft.

Errr, nee. JPEG werkt met lossy compression; PNG niet. Voor grote foto's
is PNG dan ook niet echt geschikt. PNG is wél een alternatief voor
niet-animated GIF-bestanden.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020821/527a73f8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list