[openstandaarden] site probl

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Sat Aug 31 13:00:41 CEST 2002


Als ge de links:
promoten -> banners volgt 
komt ge op het domein vrijzijn.be terecht, terwijl de page nog
openstandaarden is. Vanaf daar zijn alle links dus broken (baseref is
vrijzijn ipv openstandaarden.be).


-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #73:

Daemons did it
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius 2.4.19-rc3 #2 Thu Aug 1 05:23:31 CEST 2002 GNU/Linux
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020831/460d397c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list