[openstandaarden] site probl

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat Aug 31 19:53:44 CEST 2002


On Sat, Aug 31, 2002 at 05:07:48PM +0200, Mattias Campe wrote:
> Maar die bewegende banners zullen toch wegmoeten denk ik: ik dacht dat 
> gif niet kan gebruikt worden omdat je er ergens voor moet betalen 
> (LZW-compressie dacht ik), dus kun je dat moeilijk gebruiken op een site 
> als OpenStandaarden.be. Indien ik mis zou zijn, op 
> http://bram.be/formaten.html staat het toch omschreven als "geen open 
> standaard".
> 
> Mng biedt daar de oplossing, maar IE (die zo'n 90% marktaandeel) 
> ondersteunt dat (nog?) niet en de vraag is in hoeverre ze dat gaan 
> ondersteunen in de toekomst...

We kunnen natuurlijk met JavaScript een hele boel jpg's (of png's) laten
roteren, of met een oude Flash-versie werken die wel een open formaat is. 

Maarreuh, ik dacht dat het gebruik van GIF geen problemen geeft, het maken
wel. 

Mvg,
	Sven Vermeulen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020831/ad927eaa/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list