[openstandaarden] de VZW binnen 3 tot 5 jaar

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Mon Dec 2 09:27:16 CET 2002


Gegroet,

>> hieronder volgt de samenvatting van de spannende activiteiten van deze
>> lijst over de afgelopen twee weken.
> Even kort maar krachtig:
>        Deze organisatie heeft _dringend_ concrete acties nodig.
>
> Of het blijft een clubje dat niet het minste maatschappelijke invloed
> heeft, en slechts geeks verenigt die bij elkaar gelijk willen krijgen
> over details die geen gewone ICT gebruiker interesseren...

Een beetje harde argumentatie; maar m.i. compleet juist.

Iets wat mij b.v. erg bijgebleven was een opmerking van Otto is één van
zijn berichten in de ML; toen ik-weet-niet-meer-wie naar Brussel kwam om
een discusie-forum te leiden over opensource software; en wat deed de
'close-software' lobby? Die organiseert net dezelfde dag een andere
conferentie; en waar gingen de politici naar toe? Naar die conferentie van
de industrie.
Otto zei zoiets van 'ik kon niet geloven hoe hard dat die mannen dit
spelen'. (of toch iets in die trend).

Men moet begrijpen dat men hier opkomt tegen een industrie met enorm veel
geld; die ook enorm veel te verliezen heeft. Die hebben dus hopen geld om
er tegen te gooien; en zijn heel goed gewoon om de publieke opinie te
kunnen beïnvloeden. (dat doen ze de hele dag via hun reclame).


Indien de vzw ECHT wil een invloed hebben; zul je inderdaad veel 'grotere'
plannen moeten hebben. (Het 'contact' met het parlement via Otto is al een
hele stap vooruit; maar er zal m.i. meer moeten uitkomen).


Misschien zou het zinvol te zijn om hier eens een discussie moeten
voeren naar waar men als VZW naar toe wil. Hoe wil men de VZW zien binnen
een aantal jaar.


Ik zou een aantal 'modellen' kunnen geven (iedereen is vrij om hier aan
toe-te-voegen) van de mogelijke 'uiteindelijk doelstelling' van de VZW.

- het huidig model als 'technische' groep die aan mede-ITers informatie
verstrekt over Open Standaarden.


- Een model als 'test-aankoop' (of meer algemeent, een
consumenten-organisatie) die zich richt op de publieke opinie; quasi
permanenten kontacten heeft met de pers; eigen personeel heeft; zelf
studies doet; zich laat sponseren door de overheid, en zelfs de
mogelijkheid heeft om rechtzaken te beginnen tegen bedrijven om bestaande
wetgeving af-te-dwingen.


Het zijn twee redelijk erg uiteindelijk doelstellingen; en er zijn veel
'tussenvormen' mogelijk; maar -als VZW- moet men wel duidelijk een
'algemene lijn' hebben over wat men wil.

Er zijn nu blijkbaar reeds een aantal opmerkingen dat men _meer_ moet doen
dan gewoon een babbelclubje te zijn.

Dus; wat we (m.i.) er nu nodig is; is
- vaststellen waar je naar toe wil; hoever wil je gaan?

- Wat zijn de middelen noodzakelijk om dit te bereiken? Hebben we geld
nodig? Hoe verkrijgt men die? Sponsering? Overheids-steun? Leden-geld?

- Op wie wil men zich richten? Op de IT-ontwikkelaars? Of de
IT-gebruikers? Op de publieke opinie? Op de politici?

- Moet men gaan samenwerken met bestaande organisaties? (Bv. met
consumenten organisaties?)Cheerio! Kr. Bonne.
More information about the Openstandaarden mailing list