[openstandaarden] voor persarchieven

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Mon Dec 2 21:35:58 CET 2002


On Mon, Dec 02, 2002 at 02:13:04PM +0100, Kristoff Bonne wrote:
> Gegroet,
> 
> On Mon, 2 Dec 2002, Wouter Verhelst wrote:
> > Sorry, maar ik zie het verschil niet. Het hele *idee* van patenten is
> > net om de eigenaar van het patent alle recht te geven over een bepaald
> > idee, zonder verplichtingen naar de eigenaar van die patenten toe. Het
> > probleem zit hem dus *wel* in de patenten op zich; dat er situaties
> > zijn waarin het probleem afgezwakt wordt door *andere* reguleringen,
> > doet daar niks aan af.
> Eén van die regelingen waar het wel het geval is; is net opgenomen zijn in
> een ISO of ITU specificatie; en dat is waar heel deze discussie net mee
> begonnen is. Remember?

Dan zijn we naast elkaar aan't praten.

Je zei dat patenten op zich niet slecht zijn. Ik ontken dat.

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021202/5b1d656c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list