[openstandaarden] FEEDBACK 1

Kristoff Bonne kristoff.bonne at compaqnet.be
Thu Dec 5 08:11:52 CET 2002


Gegroet,


On Wed, 4 Dec 2002, Geert Uytterhoeven wrote:
> Als een `officiële' standaardisatie-organisatie het tot standaard verheft?
> `Officiële' organisaties zijn
>   - nationaal -> e.g. BIN (België), ANSI (USA)
>   - Europees -> e.g. ECMA (Europa)
(...)

ECMA staat voor (zover ik me herinner) European Computer Manufacteres
Association. Het is m.i. geen 'officieel' standardisatie-organisatie.

De 'officiele' standaard-organisaties zijn (voor zover ik me herinner)
ETSI en de CENELEC.


NB. Er zijn dan ook nog standaarden die gemaakt worden door (bv.) het EBU.
In welk vakje steek je dat dan?


Cheerio! Kr. Bonne.
More information about the Openstandaarden mailing list