Re(2): [openstandaarden] FEEDBACK 1

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Thu Dec 5 15:17:00 CET 2002


Wouter Verhelst (05/12/02 15:05):
>On Thu, Dec 05, 2002 at 08:11:52AM +0100, Kristoff Bonne wrote:
>> Gegroet,
>>
>>
>> On Wed, 4 Dec 2002, Geert Uytterhoeven wrote:
>> > Als een `officiële' standaardisatie-organisatie het tot standaard verheft?
>> > `Officiële' organisaties zijn
>> >  - nationaal -> e.g. BIN (België), ANSI (USA)
>> >  - Europees -> e.g. ECMA (Europa)
>> (...)
>>
>> ECMA staat voor (zover ik me herinner) European Computer Manufacteres
>> Association. Het is m.i. geen 'officieel' standardisatie-organisatie.
>
>Uh, jawel hoor. ECMAscript, bijvoorbeeld, is 'JavaScript, maar dan
>gestandaardiseerd'.

Bij de Siemens telefooncentrales worden ECMA 'standaarden' gebruikt. Dit maakt
het niet echt officieel maar ze lijken toch zo bekeken te worden.

>
>--
>wouter at grep dot be
>
>"Human knowledge belongs to the world"
> -- From the movie "Antitrust"Vriendelijke groeten,

Wim Stubbe

 NMBS TELECOM - TE 513
 Hallepoortlaan, 40
 B 1060 Brussel

 Tel 911 83603 - +32 2 528 3603
 GSM +32 478 51 14 28
 Fax - +32 2 528 3719

        E-mail: wim.stubbe at b-rail.be

http://www.telecomrail.com

More information about the Openstandaarden mailing list