[openstandaarden] Twijfels over openheid XML-bestanden Office 11

TaXaN TaXaN at kotnet.org
Tue Dec 17 15:04:55 CET 2002


http://www.tweakers.net/nieuws/24787

Ofte nog eens een illustratie dat het gebruik van XML absoluut niet 
noodzakelijk betekent dat je een open formaat of open standaard gebruikt.

-- 
Dirk Feytons

(PGP keyID: 0x448BC5DD)

.oO° Black holes are where God divided by zero. °Oo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 235 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20021217/93fe4ee8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list